УВЦ цевкиимаат најкратки УВ бранови должини (200-280 nm) и затоа е можеби најопасниот.Како резултат на тоа, треба да се преземат дополнителни мерки на претпазливост при обработката и користењето на овие типови на УВ светла.УВ зрачењето што го емитираат овие светлосни цевки ја таргетира ДНК на микроорганизмите, предизвикувајќи клеточна смрт или невозможна репродукција.Тие не се тип на светлосни цевки што треба да се користат во домот.Тие главно се користат во професионални и индустриски услови за процеси како што се третман на вода, дезинфекција, стерилизација и санитација на храна.За разлика од УВА ламбите,гермицидни цевкиобично се транспарентни.Носете заштитна облека при ракувањеУВЦ бактерицидни светилкии чувајте ги подалеку од вашата кожа и очи.Најдобро е да избегнувате продолжено изложување на светлина кога е во функција.