An ултравиолетова ламба, исто така познат како аУВ црна светилка, е уред кој емитува електромагнетни зрачења со бранови должини помеѓу видливата светлина и Х-зраците.Ултравиолетовата светилка обично се состои од светилка за електрично празнење исполнета со материјал што емитира зрачење на саканата бранова должина што е пократка од 400 nm, и понатаму е поделена наУВА(315-400 nm),УВБ(280-315nm), иУВЦ(100-280 nm).Цевки со црна УВ светлина обично се сместени во кварцно или специјално стакло, кое пренесува ултравиолетово зрачење подобро од обичното стакло.

Службениците за спроведување на законот можат да ги користат за да ја идентификуваат автентичноста на парите.Соединетите Американски Држави и многу други земји користеа невидлива флуоресцентна лента на нивните големи деноминации, кои се прикажани само под црна светлина.