Кварцна UVC гермицидна цевка, неговата емисиона спектрална линија од 253,7 nm бранова должина е невидлива со голо око.Брановата должина од 253,7 nm може да има добар бактерициден ефект.Тоа е затоа што клетките имаат закон во спектарот на апсорпција на светлосните бранови и имаат голема апсорпција на ултравиолетови зраци со бранова должина од 250nm~270nm.Апсорбираните ултравиолетови зраци всушност делуваат на генетскиот материјал на клетките.Односно, ДНК, која предизвикува мутација на генетскиот материјал, предизвикувајќи бактериите веднаш да умрат или да не можат да репродуцираат потомство за да ја постигнат целта на стерилизација.УВЦ цевка Широко се користи во болничка дезинфекција, хигиена на храна, дезинфекција на опрема, различни хигиенски места и стареење на кожата.