Црната инспекциска цевка е изработена од сино-црно стакло, а внатрешниот ѕид на цевката е обложен со фосфор.НаУВ црна светилка се обложени со специјален измешан фосфор за да емитираат зрачење со врв на 365 nm.Усвојување на квалитетен суров стаклен материјал и специјално подготвен примамлив прав за комарци и зрачи со посебен бран од 360 nm должина.Искористување на карактеристиката дека видот на инсектите има максимална чувствителност во ултравиолетова област од 360 nm и симулирање за зрачење зрак со слична карактеристика, а потоа привлекување и убивање;Усогласување соУВ црна светлина цевкатела во семејството, трпезаријата, фармата и куќичката за птици и така натаму.