Флуоресцентна цевкаисто така познато какофлуоресцентна светилка, е цевка за испуштање гас на жива пареа со низок притисок што ја претвора флуоресценцијата во видлива светлина.Флуоресцентна цевка светилка имаат предност што се енергетски поефикасни од светилките со вжарено.Тие се релативно евтин и долготраен тип на осветлување и се користат во различни станбени и комерцијални апликации.

Флуоресцентната светилка лесно привлекува прашина кога е жешко.Кога е подготвен за чистење, исклучете го напојувањето, а потоа обидете се да го оставите воздухот во внатрешноста да циркулира.Нежно избришете ја цевката на светилката со извиткана сува крпа натопена со малку детергент, а потоа користете чиста сува крпа за чистење на детергентот.