Светло против експлозија е од суштинско значење за секоја компанија која работи во опасни средини со потенцијално експлозивни гасови и пареи.Вработените кои работат во опасна средина постојано се изложени на ризик од потенцијални експлозии доколку безбедносните мерки на претпазливост не се правилно имплементирани.Како резултат на тоа, критично е да разберете какоцевка отпорна на експлозијаосветлувањето може да биде од корист за вашиот бизнис и за безбедноста на вашите вработени.

Постојат специјално дизајнирани кола за заштита од преполнување и препразнење во уредите за итни случаи.Кога е опремен со кондензатори за компензација, факторот на моќност може да достигне над 0,95.Ако сакате да исчиститефлуоресцентна светлина отпорна на експлозија, избришете гофлуоресцентна светилка отпорна на експлозијанежно со извиткана сува крпа натопена со малку детергент, а потоа користете чиста сува крпа за чистење на детергентот.