Црната инспекциска цевка е изработена од сино-црно стакло, а внатрешниот ѕид на цевката е обложен со фосфор.Зрачењето се претвора во видлива светлина, таканаречениот флуоресцентен ефект, така што тие се погодни за сите апликации кои вклучуваат анализа на флуоресценција. светлечка синкава/виолетова боја.Најчестите апликации зацрно-сини цевкисе: Осветлување за забави - Поради нивните блескави својства, овие популарни светла често се користат во ноќни клубови или забави со боја.Откривање на несовпаѓања во банкарството - Банките користатцрно-сини цевки за откривање на лажни пари.УВ ламби за нокти- Се користат во салоните, а може да се купат и за домашна употреба.